Dette er et wiki dedikeret til danske billigbøger fra ca. 1955-1985. De paperbacks der blev udgivet i dette tidsrum fascinerer mig dybt og ikke mindst de ikoniske omslag, illustrationer og den høje litterære kvalitet tiltrækker mig og gør at jeg finder det bevaringsværdigt for eftertiden. Specielt Austin Grandjeans omslag står for mig som det ypperste indenfor bogdesign og jeg mener at han på ingen måde indtager den plads i den danske litteratur- eller designhistorie som han fortjener. Mit håb er at denne database vil give ham og de mange andre fantastiske grafikere og illustratorer den anerkendelse som de i mine øjne har krav på.

Ideen til denne database kom efter at jeg fandt ud af at der ikke fandtes et arkiv over hvilke bøger Gyldendal havde udsendt i deres Trane, Spætte, Bekkasin- og Uglebogsserier. En sådan mangel mente jeg var for gal og derfor eksisterer denne database som løbende bliver opdateret i takt med at nye bøger og serier krydser min vej. På den måde er databasen blevet udbygget med forskellige andre Gyldendal-serier og serier fra bl.a. Rhodos og Hasselbalchs Forlag. Ingen af serierne er komplette, men er konstant under udbygning når jeg finder nye bøger fra de relevante serier.

Denne database er også en tak til internettet for at have givet mig så meget viden, dette er et forsøg på at give lidt tilbage.

                                                                                                                                                                                        Søren Hansen

Databasen indeholder pt følgende serier:

Berlingske Leksikon-Bibliotek

Bibliotek Rhodos

Fremads Fokusbøger

Gyldendals Bekkasinbøger

Gyldendals Kvantebøger

Gyldendals Logbøger

Gyldendals Spættebøger

Gyldendals Teater

Gyldendals Tranebøger

Gyldendals Uglebøger

Hans Reitzels Falkebøger

Hasselbalchs Billigbøger

Minervabøgerne

Rhodos Teorihistoriske SkrifterUnder udarbejdelse:

Berlingske Filosofi-Bibliotek

Borgens Billigbøger

Farlige Bøger

Forlaget Trajan

Fremads Biografier

Fremads Folkebibliotek

Haases Facetbøger

Hans Reitzels Serie

Hasselbalchs Kulturbibliotek

Gyldendals Bibliotek

Gyldendals Oktavbøger

Gyldendals Paperbacks

Imperialistserien

Karatserien

Munksgaardserien

Paludans Fiol-Bibliotek

Pios Billigbøger

Politikens Håndbøger

Politisk Orientering

Politisk Revy-Serien

Schønbergs Lommeelefanter

Spektrums Aktuelle

Spektrums Pocketbøger

Stjernebøgerne

Stjernebøgernes Kulturbibliotek

Søndagsuniversitetet

Teatrets Teori og Teknikk

Til Kritikken Af Den Politiske Økonomi

Thaning & Appels Illustrerede Biografier

Thaning & Appels Klassikerbibliotek

Verdenslitteraturens Humor

Visdomsbøgerne

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.